เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2005 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการประสานงาน วางแผนการจัดทำอีเว้นท์ ล่าม และการแปล สามารถสื่อสารได้ถึง 3 ภาษาทั้งไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษ พร้อมสนับสนุนการทำงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น พวกเราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมด้านต่าง ๆ ของไทยสู่ลูกค้าญี่ปุ่น และสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากญี่ปุ่นสู่ไทยอย่างดีที่สุด

ในบรรดางานด้านต่าง ๆ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะการได้รับรางวัล “Japan Tourism Award” 3 ปีซ้อนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ การได้ร่วมงานและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสื่อและบริษัทท่องเที่ยวของไทย การได้รับการกล่าวถึงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง และในช่วงนี้ยังได้รับเกียรติในการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กัน โดยการจัดเวิร์คช็อป สัมมนา และห้องเรียนรู้ด้วย

コリ企画

จุดแข็ง

STRENGTH

POINT1
ONE STOP SERVICE

ONE STOP SERVICE

ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแบบ ONE STOP SERVICE ทุกความต้องการ พวกเราสามารถจัดการและดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมายของลูกค้าได้ทุกรูปแบบเพียงติดต่อเรา

POINT2
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในท้องที่

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในท้องที่

ทีมงานมีความสามารถทางภาษา สองถึงสามภาษา รวมถึงทักษะการอ่านและเขียน มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและธรรมเนียม สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วด้วยความตั้งใจจริงในขอบเขตวัฒนธรรมที่แตกต่าง

POINT3
ความรับผิดชอบที่จะทำให้สิ่งที่หวังกลายเป็นความจริง

ความรับผิดชอบที่จะทำให้สิ่งที่หวังกลายเป็นความจริง

ตระหนักถึงตัวเลข และนำเสนอบริการที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย เพื่อทำให้สิ่งที่หวังของลูกค้าเป็นจริง

ผลงานที่ผ่านมา

PAST WORKS

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะในไทย
ให้คำปรึกษา

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะในไทย

หลายคนยังคงมีภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จังหวัดฟุกุชิมะได้เผชิญ ทั้งแผ่นดินไหว สึนามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทำให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีเป็นวงกว้าง หลังจากเหตุการณ์จังหวัดฟุกุชิมะได้ฟื้นฟูและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นถึง "ความปลอดภัย" ในการท่องเที่ยว บริษัทจึงได้อธิบายรายละเอียดให้กับบริษัททัวร์และสื่อต่าง ๆ อีกทั้งได้ผ...

หลายคนยังคงมีภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จังหวัดฟุกุชิมะได้เผชิญ ทั้งแผ่นดินไหว สึนามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทำให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีเป็นวงกว้าง หลังจา...

เสียงตอบรับ

VOICE

CONTACT US

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา
อาทิ งานแปล บริการล่าม การประสานงานกองถ่าย วางแผนอีเว้นท์ กรุณาส่งคำถามในแบบฟอร์มด้านล่าง