CONTACT US

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการใบเสนอราคา หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่าง
หลังจากที่ได้รับคำถามเจ้าหน้าที่จะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

  จำเป็น

  เรื่องที่ติดต่อสอบถาม

  หากมีโปรดระบุ

  งานที่ต้องการติดต่อ

  จำเป็น

  ชื่อ

  จำเป็น

  อีเมล

  จำเป็น

  รหัสไปรษณีย์

  *กรณีใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นตัวเลขและขีด กรุณาใช้ตัวอักษรแบบครึ่งความกว้าง (Half-width Alphanumeric)

  จำเป็น

  ที่อยู่

  จำเป็น

  เบอร์โทรศัพท์

  *กรณีใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นตัวเลขและขีด กรุณาใช้ตัวอักษรแบบครึ่งความกว้าง (Half-width Alphanumeric)

  จำเป็น

  รายละเอียดที่ต้องการติดต่อสอบถาม

   

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

  ขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และติดต่อบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด เพื่อเข้าใจจุดประสงค์และความตั้งใจของทีมงาน พวกเราพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน และให้ความสนใจต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น ตามวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งล่วงหน้า

  2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงช่วยเหลือและสนับสนุนที่เหมาะสมในการติดต่อสอบถาม

  3.การใช้และนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมานั้น บริษัทจะใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม กรณีอยู่ภายใต้กฏหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เป็นต้น

  4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วต่อการเรียกร้องให้เปิดเผย เพิ่ม แก้ไข ลบ หยุดใช้ชั่วคราว และยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

  5.การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  แก้ไขปัญหาตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ กับความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงการลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหายหรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เป็นต้น

  6.ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อบรรลุผลของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้างต้น

  7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทสามารถพิจารณานโยบายข้างต้นใหม่ตามความเหมาะสม และเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หากจำเป็น

  8.การติดต่อสอบถามและการร้องเรียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากต้องการติดต่อสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผู้ดูแลตามข้อมูลด้านล่าง

  บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด
  ชิฮารุ ฮิโกะ ประธานบริษัท
  เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อได้ที่
  (+66) 2-049-3322