NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนวันหยุดบริษัทให้สอดคล้องกับญี่ปุ่น

บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะหยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
เพื่อให้ตรงกับวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น และจะเปิดทำการแทนในวันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กรกฎาคมแทนค่ะ

ในช่วงวันหยุดทำการหากมีเรื่องด่วน สามารถติดต่อที่เบอร์ 086-363-9342 (แนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด