NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดบริษัทเนื่องในวันสงกรานต์ 2565

บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะหยุดทำการเนื่องจากวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 6 (พ.) – 17 (อา.) เมษายน 2565 ท่านสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

ในช่วงวันหยุดทำการหากมีเรื่องด่วน สามารถติดต่อที่เบอร์ 086-363-9342 (แนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด