NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดบริษัทเนื่องในวันปีใหม่

ในปีนี้บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะเปิดทำการถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
ท่านสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

ในช่วงวันหยุดทำการหากมีเรื่องด่วน สามารถติดต่อที่เบอร์ 086-363-9342 (แนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด