NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดบริษัทเนื่องในวันปีใหม่

ในปีนี้บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะเปิดทำการถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ท่านสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

ในช่วงวันหยุดทำการหากมีเรื่องด่วน สามารถติดต่อที่เบอร์ 086-363-9342 (แนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด