NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดบริษัทเนื่องในวันสงกรานต์ 2564

บริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะเปิดทำการถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

ในช่วงวันหยุดทำการหากมีเรื่องด่วน สามารถติดต่อที่เบอร์ 086-363-9342 (แนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด