NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันเปิดทำการของสำนักงานตั้งแต่วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สำนักงานใหญ่ของบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะกลับมาเปิดให้บริการทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ท่านสามารถนำส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด