NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันเปิดทำการของสำนักงาน

สำนักงานของบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด จะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น.
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด