NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดทำการชั่วคราว

ออฟฟิศบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดจะเปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ท่านสามารถนำส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 086-363-9342 หรือ Line ID : @koriplanning

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด