NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันเปิดทำการของสำนักงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ และหลายๆ จังหวัดในไทย
ทางบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงให้พนักงาน
โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

หากมีเรื่องด่วนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-363-9342

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด