NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันเปิดทำการของสำนักงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ และหลายๆ จังหวัดในไทย
ทางบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงให้พนักงาน โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home)
ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดเข้าออฟฟิสในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประกาศของศบค.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด