VOICE

เสียงตอบรับ

คุณน้อง สุทธาวรรณ พบจินดา

คุณน้อง สุทธาวรรณ พบจินดา

บริษัท มาริไทม์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

MTS ได้รู้จักและร่วมงานกับโคริมานาน มีมิตรภาพและประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกันมาตลอดเวลาหลายปี

สำหรับการทำงานในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยวของจังหวัดที่อยู่ในความดูแลโคริมีความแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่เคยได้ร่วมงานมา สิ่งที่โดดเด่นคือการค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดและถูกต้องในเชิงลึก การจัดสัมมนาในแต่ละครั้งมีระบบการจัดการที่ดี มีผู้ประกอบการหลากหลายสาขามาร่วมให้ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัททัวร์อย่างแท้จริง

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบุคลากรของโคริ ทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ ให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้ประกอบการในญี่ปุ่น ตลอดจนติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความสำเร็จในหลาย ๆ โครงการที่ได้ร่วมงานกันมา MTS จึงกล้ารับรองว่าโคริคือตัวแทนการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดรายหนึ่ง มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
และสบายใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกัน