VOICE

เสียงตอบรับ

คุณแชมป์ ณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

คุณแชมป์ ณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จํากัด

รู้จัก Kori Planning ตั้งแต่ปี 2015 รู้จักครั้งแรกกับงานสัมนาการท่องเที่ยว Saga เพราะอะไรถึงรู้สึกประทับใจกับ บริษัทนี้

• จัดงานสัมมนา Business Matching การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ที่ Agents ยังไม่รู้จัก
• โอกาสดีๆที่ ได้ร่วม Fam trip ได้รู้ ได้เห็น จุดเด่น ในตัวจังหวัดจริงๆ เพื่อนำมาต่อยอดทำกรุ๊ป
• มี Sales Call จากแต่ละจังหวัดที่มาแนะนำถึง Office
• ชวนติดตามกับ Content ที่นำเสนอทาง Facebook Page, Line Official Account และ Brochure ที่เข้าใจง่าย
• จัดงาน Events ที่ห้างสรรพสินค้า โปรโมทแต่ละจังหวัด รวมไปถึงขนม Unagi Pie ให้คนไทยได้รู้จัก และมีอีกหลากหลายในผลงานครับ

👉🏻เชื่อเลยว่าถ้าคุณได้รู้จัก บริษัท และ ทีม Kori Planning นี้คุณต้องประทับใจ เป็นกันเอง สนุก และอยากร่วมงานด้วย 1,000% ครับ