PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุในไทย

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุในไทย

บริษัทเป็นที่ปรึกษาและดูแลการโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองกุโจตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2016 ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นภาษาไทย อาทิ ใบปลิว โบรชัวร์ เอกสารต่าง ๆ โพสแนะนำทาง Facebook และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในปี 2017 จัด FAM ทริปฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวกับบริษัทท่องเที่ยวในไทย โดยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมในจำนวนที่น้อยเพื่อจะได้ดูแลและให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในการจัดโปรแกรมทัวร์หน้าร้าน (Collective Tour) และบริษัทที่มีจุดแข็งในการจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาหรือเฉพาะกลุ่ม (Incentive Tour) มีการติดตามการดำเนินงานภายหลังจากเข้าร่วม FAM ทริป ปัจจุบันเมืองกุโจเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากยิ่งขึ้น ภายในเวลา 1 ปีหลังจากทำการโปรโมทจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ค้างคืนที่เมืองกุโจเพิ่มมากขึ้นถึง 4,500 คน