PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะในไทย

ดูแลและโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะในไทย

หลายคนยังคงมีภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จังหวัดฟุกุชิมะได้เผชิญ ทั้งแผ่นดินไหว สึนามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทำให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีเป็นวงกว้าง หลังจากเหตุการณ์จังหวัดฟุกุชิมะได้ฟื้นฟูและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นถึง “ความปลอดภัย” ในการท่องเที่ยว บริษัทจึงได้อธิบายรายละเอียดให้กับบริษัททัวร์และสื่อต่าง ๆ อีกทั้งได้ผลักดันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “Fukkou Tourism” การท่องเที่ยวแบบ “Only One” ที่สามารถท่องเที่ยวได้แค่ที่จังหวัดฟุกุชิมะเพียงแห่งเดียว เหมาะสำหรับกรุ๊ปเหมาแบบหมู่คณะเพื่อการศึกษาดูงาน (Incentive Tour) ความเข้าใจรสนิยมการท่องเที่ยวของคนไทย ทำให้การโปรโมทตรงกับเป้าหมาย ตลอด 1 ปี บริษัทสามารถจัดการโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้โปรโมทควบคู่กับเส้นทาง “ไดมอนด์รูท” (Diamond Route) ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากนักที่สามารถเริ่มต้นการท่องเที่ยวตั้งแต่โตเกียว อิบารากิ โทจิกิ และฟุกุชิมะได้ในทริปเดียว พร้อมจัดทำข้อมูลร่วมกับการท่องเที่ยว “Fukkou Tourism” จัดงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ โดยนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหนังสือประกอบการสัมมนาที่รวบรวมทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวและตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัททัวร์ในการจัดทำโปรแกรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัททัวร์อย่างล้นหลาม ในปี 2018 มีโปรแกรมทัวร์มากถึง 160 โปรแกรม จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และในปี 2019 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากถึง 25,000 คน จาก 9,740 คนในปี 2017 ภายใน 2 ปีที่ดูแลจังหวัดฟุกุชิมะบริษัทสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากถึง 15,000 คน

นอกจากนี้ยังมีการโปรโมทและแนะนำการท่องเที่ยวทาง Facebook เป็นภาษาไทย โดยมีผู้ติดตามเกิน 200,000 คน
เพจแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะ