PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

ปรับปรุงดรรชนีค้นคำในกฏหมายตราสามดวง

ปรับปรุงดรรชนีค้นคำในกฏหมายตราสามดวง

มีส่วนร่วมในการปรับปรุง “ดรรชนีค้นคำในกฏหมายตราสามดวง” ระบบค้นหาทางคอมพิวเตอร์ของกฏหมายตราสามดวงที่ใช้เวลาศึกษาหลายปี ภายใต้การนำของอาจารย์โยเนโอะ อิชิอิ นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการชื่อดังโดยเฉพาะการศึกษาประเทศไทย อีกทั้งผลงานชิ้นนี้ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและนำมาซึ่งความปลื้มปิติของคณะผู้จัดทำ