PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

เข้าร่วมการสัมมนาและสัมภาษณ์ในฐานะหนึ่งในสตรี
ที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียแปซิฟิก โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้าร่วมการสัมมนาและสัมภาษณ์ในฐานะหนึ่งในสตรี<br>ที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียแปซิฟิก โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

โปรเจกต์การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ของสตรีที่มีบทบาทในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ประจำปี 2016 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี โปรเจกต์ที่วางแผนเชิงลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับมิตรภาพและความเชื่อมั่นของประเทศญี่ปุ่น และแต่ละประเทศในเอเชียแปซิฟิกผ่านมุมมองของสตรี เพื่อให้ความสนใจต่อบทบาทและกิจกรรมของผู้หญิงรวมถึงการแลกเปลี่ยนและร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่นเป็นหลัก