BLOG

บทความ

สุขสันต์วันครบรอบก่อตั้งบริษัท

สุขสันต์วันครบรอบก่อตั้งบริษัท

การเดินทางของบริษัท โคริ แพลนนิ่ง จำกัด ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มีโอกาสได้ทำงานมากมายทั้งในไทยและญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

ลูกค้าส่วนหนึ่งได้ร่วมสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และอยู่เคียงข้างกันจนทุกวันนี้ อยากจะขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่เลือกบริษัทเราตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา และพวกเราทุกคนในบริษัทก็มุ่งมั่นพัฒนาและฝึกฝนตัวเองเรื่อยมา

ปัจจุบันหลายสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้ได้มีการพัฒนายิ่งขึ้น ทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่เช่นนี้ การสูญเสียก็มากมีจนบางทีก็ถึงกับเสียศูนย์ และมีวันที่เจ็บปวดเรื่องราวเหล่านั้นเช่นกัน ทว่าแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ ก็อยากจะพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมและอนาคตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาบดบังวิสัยทัศน์ที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด

ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่การจากลาได้มาทักทาย…

เมื่อมีการพบก็ต้องมีการจากเป็นธรรมดา เช่นเดียวกันเมื่อมีการจากลาก็จะเกิดการพบพานสิ่งใหม่ ๆ จนดูเหมือนเป็นวัฏจักร สำหรับการพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ก็อยากจะสร้างความสายสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้ชีวิตอุทิศตัวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

การเริ่มต้นใหม่อีก 1 ปี ของโคริ

จากนี้ไปก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างแข็งขันให้สมกับความคาดหวังจากทุกคน และทำงานอย่างตั้งใจในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม